Incorporating the Variety Artistes' Federation
  1. You are here:
  2. Home
  3. Campaigns
  4. Cast in Wales
  5. Events
  6. Aelodau yng Nghymru Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Aelodau yng Nghymru Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Start:24 February 2014

Time:18.30

LocationTransport House, 1 Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9SD

Details

Gwahoddir pob aelod sy’n byw yng Nghymru i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol aelodau yng Nghymru ar Nos Lun 24 Chwefror 2014 am 6.30 o’r gloch yn Transport House, 1 Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9SD

Mi fydd Christine Payne, Ysgrifennydd Cyffredinol Equity, a Swyddog o'r undeb yn bresennol

Dyma eich cyfle chi i ddylanwadu ar bolisiau Equity.  Mae hawl gan Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymru gyflwyno un Cynnig i Gynhadledd Gynrychioliadol flynyddol Equity.  Gellir hefyd danfon Cynigion at Gyngor Equity.

Os hoffech gyflwyno cynnig gerbron Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cymru yna dylid danfon copi ysgrifenedig at: Simon Curtis, Ysgrifennydd Cenedlaethol Cymru, Equity, Transport House, 1 Ffordd y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9SD (cymru@equity.org.uk) erbyn hanner dydd Llun 17fed Chwefror 2014

Mae’r hawl gan bod aelod ac aelod-fyfyriwr gyda chyfeiriad parhaol yng Nghymru, sydd wedi talu’r tanysgrifiad blynyddol, fynychu’r cyfarfod, pleidleisio, cynnig ac eilio cynigion. Gall unrhyw aelod  sy’n gweithio yng Nghymru, ond na sydd yn byw yma’n barhaol,  ddod i’r cyfarfod a siarad, ond ni fydd ganddo/hi’r hawl i belidleisio, na chynnig nac eilio cynigion.  Mi fydd mynediad i’r cyfarfod  trwy garden Equity ddilys yn unig.

Fydd cyfleusterau cyfieithu ar y pryd ar gael

Byddai’n ddefnyddiol pe fuasech yn dod a’ch copi o gyfrifion yr Undeb ar gyfer 2013,  a ddosbarthwyd gyda rhifyn y Gwanwyn o gylchgrawn Equity, i’r cyfarfod.


< Back to events listing